История на галерията
Снимки на галерия Богориди, Бургас

-
Автор Списък с имена
на автори ...
 

Изберете име на автор, на който желаете да разгледате произведенията.
 

Кратка автобиография на
Румен Петков

„Живописни пространства" включва около трийсет маслени платна със сюжети, интерпретиращи българската...
[ -Автобиография » ]


 
 

АВТОБИОГРАФИЯ
Румен Петков

„Живописни пространства" включва около трийсет маслени платна със сюжети, интерпретиращи българската история, възрожденската архитектура, български женски образи, както и картини от цикъла "Мала Азия". Авторовата идея е изложбата да провокира зрителя да преоткрие миналото, да види естетиката в традиционно българското и това да му даде възможност да преосмисли своето съвремие. Времето е поток от образи, емоции и впечатления, които се наслагват и се превръщат в традиция и приемственост, в носители на идентичността. "Открих за себе си нещо, което още повече ме изненада, и това е, че от гледна точка на нашите деди ние живеем в тяхното бъдеще. Забелязвайки красотата на онова време, което е отминало, на всички онези ценни съкровища на нашата култура и материална среда, ще обърнем сигурно повече внимание на настоящето, на нашия живот тук и сега", споделя авторът.
 
Румен Петков Галерия на
Румен Петков
 
Категория:  Живопис